REGULAMIN Oferty promocyjnej
Kup lakierobejcę Valtti Plus Complete w gotowych kolorach – pędzel Anza gratis!


I. Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem oferty promocyjnej „Kup lakierobejcę Valtti Plus Complete w gotowych kolorach – pędzel Anza gratis!” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2.    Czas trwania promocji: Promocja „Kup lakierobejcę Valtti Plus Complete w gotowych kolorach – pędzel Anza gratis!” obowiązuje w terminie od 08.05.2019 do 08.07.2019 r. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
4.    Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktów:
a)    Tikkurila Valtti Plus Complete w gotowych kolorach, we wszystkich dostępnych dla każdego produktu kolorach w opakowaniach jednostkowych 5 litrów, 2,5 litra, 0,75 litra.
b)    Anza 70 mm – pędzel do malowania


II. Zasady promocji


1.    Przy zakupie minimum 2,5 litrów produktu bez względu na wielkość kupowanych opakowań (np. 4 opakowania 0,75 litra, 1 opakowanie 5 litrów, 1 opakowanie 2,5 litra) produktu Tikkurila Valtii Plus Complete w gotowych kolorach kupujący otrzymuje bezpłatnie jeden pędzel malarski Anza Elite 70 mm
2.    Pędzel gratis jest jednorazowo dodawany do każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.
3.    Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu wybranych produktu Tikkurila Valtti Plus Complete w gotowych kolorach o minimalnej pojemności 2,5 litra.


IV. Postanowienia końcowe


1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65. 
2.    Oferta promocyjna „Kup lakierobejcę Valtti Plus Complete w gotowych kolorach – pędzel Anza gratis!” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
3.    Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
4.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.