REGULAMIN Oferty promocyjnej

„Sprawdź Kolor- Kup 3 saszetki Beckers – darmowa wysyłka”

 

I. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem oferty promocyjnej „Sprawdź Kolor- Kup 3 saszetki Beckers – darmowa wysyłka” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2.       Czas trwania promocji: Promocja „Sprawdź Kolor - Kup 3 saszetki Beckers – darmowa wysyłka” obowiązuje w terminie od 27 lutego 2019 do 31 marca 2019 r.

3.       Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4.       Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu:

a)       Tester koloru Beckers  -  saszetka z farbą o pojemności 50 ml w kolorach z palety Beckers Designer Colour.

 

II. Zasady promocji

1.    Przy zakupie minimum 3 wybranych testerów Beckers, kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z darmowej wysyłki Testerów koloru Beckers 

2.    Darmowa wysyłka dotyczy każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.

3.    Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu Testera koloru Beckers. 

4.    Darmowa wysyłka dotyczy zamówień, które zawierają jedynie 3 lub więcej produktów Tester koloru Beckers. 

IV. Postanowienia końcowe

1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.

2.    Oferta promocyjna „Sprawdź Kolor- Kup 3 saszetki Beckers – darmowa wysyłka” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3.    Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego estudiokoloru.pl do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.