REGULAMIN Oferty promocyjnej „Kup 2 testery koloru – darmowa wysyłka”


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oferty promocyjnej „Kup 2 testery koloru – darmowa wysyłka” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2. Czas trwania promocji: Promocja "Kup 2 testery koloru – darmowa wysyłka" obowiązuje w terminie od 01.04. do 30.04.2019 r.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu:
a) testera koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml, wszystkie kolory dostępne w sklepie.II. Zasady promocji

1. Przy zakupie minimum 2 wybranych testerów koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml, kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z darmowej wysyłki wymienionych produktów.

2. Darmowa wysyłka dotyczy każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.

3. Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu min. 2 sztuk testera koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml.

4. Darmowa wysyłka dotyczy zamówień, które zawierają jedynie 2 lub więcej produktów testera koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml. Zamówienia z innymi produktami niż tester koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml podlegają standardowym opłatom za przesyłkę opisanym w regulaminie sklepu.


III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.

2. Oferta promocyjna „Kup 2 testery koloru – darmowa wysyłka” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego estudiokoloru.pl do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.